Rekreacinė infrastruktūra
Rekreacinių teritorijų ir miškų parkų įrengimas:
Statinių ir įrenginių statyba:

  • Stovyklaviečių įrengimas;
  • Informacijai skirtų statinių įrengimas;
  • Sporto ar laisvalaikio įrenginių;
  • Pavėsinių, informacinių stendų, medinių atrakcionų, laužaviečių, tualetų įrengimas.